دانشجویان ستاره دار و اساتید بازنشسته به دانشگاهها باز می گردند

26 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم ایران و حسین سلیمی، سرپرست دانشگاه علامه از متوقف شدن روند محروم کردن دانشجویان و استادان از تحصیل و تدریس و بازگشت آنها به دانشگاهها خبر می دهند. خبرگزاری مهر هم از زنجان گزارش داده است که آقای توفيقی در اين شهر از تشکيل کميته ويژه در خصوص دانشجويان ستاره دار و محروم از تحصيل خبر داده و گفته است که تاکنون تعدادی ازآنها مجوز ادامه تحصيل گرفته اند. گزارش از کوروش صحتی.