دانشجویان معترض دانشگاه تهران چه می‌خواهند؛ چرا هدف بسیجی‌ها قرار گرفتند

23 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه امروز دانشجویان به حجاب اجباری اعتراض کردند، نیروهای لباس شخصی و بسیجی در دانشگاه به آنها حمله کردند.