دانش آموزان آذربايجان غربی در آتش سوختند

16 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آتش سوزی بر اثر خرابی بخاری کلاس درس در ایران همچنان قربانی میگیرد. دانش آموزان مدرسه ای در تبریز با بیش از 50 درصد سوختگی روانه بیمارستان شدند. گزارش از کیانوش سنجری.