رکورد بزرگترین رقص سنتی در اندونزی با حضور ده هزار نفر شکست

23 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رکورد ملی بزرگترین رقص سنتی سامان مردان در «آچه» اندونزی با شرکت ده هزار و یک نفر شکسته شد. سال گذشته ۶۶۰۰ نفر در این رقص شرکت کرده بودند. کسب این رکورد ملی، تشویق و تقدیر مقام های فرهنگی اندونزی را بدنبال داشت.