گفتگوی کامل با «شاهرخ مشکین قلم» رقصنده، رقص نگار و بازیگر ایرانی

17 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شاهرخ مشکین قلم رقصنده، رقص نگار و بازیگر ایرانی در گفتگو با بهنود مکری درباره پروژه های هنری و برنامه های جدیدش توضیحاتی داد، از جمله نمایش «آنتیگون»، «تولدی دیگر» و از «خزر تا خلیج فارس»