پیام نوروزی دینا رورباکر: امیدوارم با پایان رژیم ایران صلح در خاورمیانه دیده شود

17 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

عضو مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کالیفرنیا در جشن نوروزی در کنگره ایالات متحده که توسط سازمان جوامع ایرانیان آمریکا برگزار شد، حضور یافت.