نگاهی به فیلم «دمزل» یا دوشیزه که مورد توجه منتقدان قرار گرفته است

06 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در گزارش سینمائی، بهنام ناطقی نگاهی دارد به فیلم دمزل یا دوشیزه، از سینمای مستقل آمریکا، که در جشنواره ساندنس، مورد توجه منتقدها قرار گرفت،و زمستان گذشته، نامزد جایزه بهترین فیلم بود در جشنواره برلین. اکران دوشیزه در آمریکا از جمعه شروع شده است.