دامنه تاثيرات و توانايی های ويروس کامپيوتری «فليم»

16 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت اسپارسکی روسی که در زمينه مقابله با ويروس های کامپيوتری فعاليت می کند اعلام کرد ويروس فليم بزرگترين و مخرب ترين ويروسی است که تاکنون کشف شده است. گزارش از احمد فرحبخش.