داماد بن لادن گناهکار شناخته شد

07 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هیات منصفه دادگاه فدرال در نیویورک، امام سلیمان ابوغیث، متولد کویت و داماد اسامه بن لادن را که به اقدامات تروریستی متهم شده بود، گناهکار شناخت.