مروری بر فيلم‌های خشایار درویش

26 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش تانیا دربند خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از دو فیلم آخر خشایار درویش، مستند ساز ایرانی تبار به نامهای دالایی لاما – بیدارشدن Dalai Lama Awakening، و همدردی در عملCompassion in action .