مروری بر فيلم‌های خشایار درویش

26 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گزارش تانیا دربند خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از دو فیلم آخر خشایار درویش، مستند ساز ایرانی تبار به نامهای دالایی لاما – بیدارشدن Dalai Lama Awakening، و همدردی در عملCompassion in action .