داگ لمبرن، عضو کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان: اگر اسرائیل ضد نفوذ رژیم ایران در سوریه وارد عمل شود از اسرائیل حمایت می‌کنیم

16 آذر 1398