دادگاه تایلند رای به برکناری شیناوات داد

17 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بدنبال حکم دادگاه قانون اساسی تایلند به برکناری یینگلاک شیناوات، نخست وزیر آن کشور، وزیر بازرگانی به سمت کفیل نخست وزیر انتخاب شد. دادگاه قانون اساسی تایلند خانم شیناوات را به سوء استفاده از قدرت متهم کرده است. رویدادی که می تواند بحران سیاسی آن کشور را تشدید کند.