دادگاه مرسی به تعويق افتاد

13 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر، دادگاهی را که برای محاکمه اش تشکیل شده بود، فاقد صلاحیت خواند. محاکمه آقای مرسی، که هنوز خود را رئیس جمهوری مصر می داند، به دلیل تظاهرات هواداران او در خارج از محل دادگاه، تنها پس از چند دقیقه به تعطيلی کشيد و جلسه بعدی دادگاه تا دیماه به تعویق افتاد. گزارش از هوشمند میرفخرائی.