پیامدهای اقتصادی لغو "برنامه حمایت از کودکان مهاجر غیر قانونی"

18 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تصمیم کاخ سفید در مورد لغو "برنامه حمایت از کودکان مهاجر غیر قانونی" اثرات مخرب بسیاری بر ۸۰۰ هزار نفر از این مهاجران دارد سن آنها هنگام ورود به خاک آمریکا کمتر از ۱۸ سال بود. کارشناسان، خسارت های مالی ناشی از این تصمیم را میلیاردها دلار تخمین زده اند .