محمدجواد ظریف در چک: پایبندی به برجام به سود همه خواهد بود

21 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران می گوید امیدوار است دولت جدید آمریکا توافق اتمی سال گذشته را هنگامی که به توصیف او گرد و غبار ها پاک شود، بپذیرد. او که در جریان دیدار از پراگ پایتخت چک صحبت می کرد در عین حال از تمامی طرفهای سهیم در این توافق درخواست به تعهداتشان پایبند بمانند.