واکنش پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به اتهام حمله شیمیایی روسیه به جاسوس سابق

07 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا می گوید مسموم کردن دیگران با مواد شیمیایی در خاک کشوری ثالث اقدامی نیست که یک کشور متمدن انجام می دهد. آقای راین براین نظرست که چنین اقدامی قابل تحمل نیست و کشوری که مرتکب آن شود باید در انتظار عواقب آن نیز باشد.