برگزاری نمایشگاه نقاشی‌های کودکانی که در اردوگاه‌های آلمان نازی محبوس بودند

07 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موزه یهودیان پراگ به مناسبت هفتاد و چهارمین سالگرد پایان هولوکاست، مجموعه از نقاشی های کودکان یهودی که در اردوگاه های آلمان در چکسلواکی محبوس بودند را به نمایش گذاشته است.