زندگی لاک‌پشت‌های دریای مدیترانه در خطر است

05 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آلودگی ناشی از جمع شدن زباله های پلاستیکی در دریای مدیترانه آثار خود را بر زندگی لاک پشت ها نیز ظاهر ساخته است. انجمن محافظت از لاک پشت ها می گوید این حیوانات برای زندگی در دریای مدیترانه در خطر قرار گرفته اند.