دانشمندان سوئد برای نخستین بار یک گیاه را "مدارکشی" کردند

02 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران در دانشگاه لینشوپینگ کشور سوئد موفق شدند از طریق "مدار کشی" گیاه گل رز را مورد بررسی قرار دهند. محققین با این مدار الکترونیکی می توانند زمان خواب، بیداری و تولید محصول گیاهان را کنترل کنند.