جنگ سایبری آمریکا و ایران شدت می گیرد

13 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که نمایندگان ایران و ایالات متحده در مورد برنامه هسته ای ایران مذاکره می کنند گفته می شود دو کشور ولی به حملات سایبری علیه یکدیگر شدت بخشیده اند.ال پسین خبرنگار صدای آمریکا می گوید جنگ سایبری به یک روند جهانی تبدیل می شود.