جدیدترین اقدام برای جلوگیری از سیگار کشیدن

20 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا می دانید یک فرد سیگاری به طور متوسط ۱۰ سال کمتر از یک غیر سیگاری عمر میکند؟ گزارش رزیتا ایراندوست از جدیدترین اقدام برای جلوگیری از سیگار کشیدن.