فرایندهای همه پرسی برای استقلال اسکاتلند

21 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه همه پرسی برای استقلال اسکاتلند، بحث در مورد اینکه جدائی از بریتانیا از نظر اقتصادی به نفع شهروندان اسکاتلندی تمام خواهد شد یا نه تمام محافل را فرا گرفته است.