پیامدهای بحران کاهش ارزش ریال در تامین مایحتاج عمومی ایرانی ها

15 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران بحران ناشی از تنزل ارزش ریال به کمبود مایحتاج عمومی نیز سرایت کرده است. در همین حال بنابه گزارش خبرگزاری های بین المللی در چهار روز اول هفته جاری، دارائی های ریالی مردم ایران دست کم یک چهارم ارزش خود را از دست داده است.