به بهانه روز میراث فرهنگی؛ چرا تخریب آثار قدیمی در ایران رایج است

29 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هجدهم آوریل، نوزدهم فرودین روز جهانی ایکوموس است.ایکوموس به عنوان سازمانی فرهنگی و بازوی مشاور میراث جهانی یونسکو در زمینه حفظ و پاسداری از اماکن میراث فرهنگی درکشورهای محتلف فعالیت می کند. گزارش شپول عباسی