تاکید بر ادامه فشار بر ایران، در کنفرانس اتحاد مسیحیان برای اسرائیل

02 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های اسرائیلی در نخستین روز کنفرانس اتحاد مسیحیان برای اسرائیل در واشنگتن تاکید کردند فشارها بر ایران برای توقف نقض حقوق بشر و حضور نظامی در سوریه بر قوت خود باقی خواهد ماند. گزارش مایکل لیپین