گزارش فرهاد پولادی از آغاز برگزاری نشست «اتحاد مسیحیان برای اسرائیل» در واشنگتن

17 تیر 1398