مردم کوبا درباره رهبر جدید کوبا چه فکر می کنند

30 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میگل دیاز کانل، از امروز پنجشنبه رئیس جمهوری جدید کوبا خواهد بود. دیاز کانل، معاون رائول کاسترو به گفته دولت کوبا تنها نامزد ریاست جمهوری در آن کشور بود. میگل دیاز کانل یک سوسیال دموکرات است و بنظر می رسد از دیدگاه مردم کوبا گزینه مناسب و قابل قبولی برای زمامداری آن کشور باشد.