بازتاب آغاز عادی شدن روابط کوبا و آمریکا

30 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رائول کاسترو، رئیس‌جمهوری کوبا، در مجلس ملی آن کشور، از روند عادی شدن روابط با آمریکا استقبال کرد. در همین حال، گروهی از کوبایی‌ها و کوبايی‌تبارها در آمریکا، با برپائی تظاهرات، به تصمیم باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دایر بر عادی سازی روابط با کوبا اعتراض کردند. گزارش از مسعود ملک.