فصل جدیدی در روابط آمریکا با کوبا

27 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد واشنگتن روابط دیپلماتیک با هاوانا را از سر میگیرد. رئیس جمهوری گفت سیاستهای گذشته دیگر پاسخگوی عصر جدید نیستند، و زمان روش جدید فرا رسیده . گزارشی از گیتا آرین