اشتیاق جوانان کوبایی برای اینترنت و منع دولت برای دسترسی آنان

20 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کوبا یکی از معدود کشورهایی است که مردم آن هنوز دسترسی بسیار محدودی به اینترنت دارند.اما اخیرأ و درحالیکه شهروندان کوبایی منتظر عملی شدن وعده های دولت برای گسترش سراسری ارتباطات هستند،چندین گروه مشتاق،شبکه های محلی را برای بازی های کامپیوتری و به اشتراک گذاشتن فایلهای صوتی- تصویری آغاز کرده اند.