امید به دسترسی بهتر به اینترنت در کوبا با توسعه روابط با آمریکا

08 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در پی از سرگیری روابط دیپلماتیک بین آمریکا و کوبا، امکانات جدیدی را برای دسترسی بهتر کوبایی‌ها به اینترنت فراهم خواهد کرد. تنها ۵ درصد مردم آن کشور دسترسی کامل به اینترنت دارند.