دختر رائول کاسترو پیشگام راه پیمایی همجنسگرایان در هاوانا

21 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فعالان حقوق همجنسگرایان در کوبا روز شنبه در هاوانا به رهبری و پیشگامی دختر رائول کاسترو رئیس جمهوری آن کشور دست به راه پیمایی زدند. هدف از این راه پیمائی تشویق جامعه به پذیرش همجنسگرایان و کسانی است که تغییر جنسیت داده اند.