سفیدپوشان کوبا به برقرای مجدد مناسبات آمریکا و کوبا اعتقاد ندارند

16 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مخالفان دولت کوبا بازداشت هفتۀ پيش فعالان سياسی کوبا را بازتاب برقراری مجدد مناسبات ديپلماتيک ايالات متحده و کوبا می دانند. بيل راجرز، خبرنگار صدای آمريکا می گويد، منتقدان کوبايی معتقدند، دولت کوبا از اين رويداد برای تثبيت موقعيت خود بهره برداری می کند.