مراسم خاکسپاری فیدل کاسترو

15 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خاکستر جسد فیدل کاسترو رئیس جمهوری سابق کوبا به خاک سپرده شد. مراسم خاکسپاری در گورستانی در شهر سانتیاگو در جنوب شرقی کوبا که گهواره انقلاب کمونیستی آن کشور شمرده می شود انجام شد، و هزاران نفر از مردم کوبا در مسیر گورستان صف کشیده بودند.