هاوانا پایتخت کوبا پانصد ساله شد؛ تجلیل از هنرمندی که هاوانا را جاودانه کرد

23 اردیبهشت 1398