مارینا دختر جوان بی‌باک

09 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بدنیا آمدن کودک یک معجزه است. هر پدر و مادری آرزو دارد فرزنش تندرست و عاقل بدنیا بیاید. مارینا عاقل اما ناقص بدنیا آمد. او نقص جسمی‌اش را با شوق زندگی و استعدادهایش تکمیل کرده است. گزارش از امید رهنورد.