نگاهی به فیلم «کرید»: راکی هفتم

04 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلم «کرید،» بازیگر سیلور استالونه، در نقش راکی، مربی کهنسال یک مشتزن جوان می شود با بازی «مایکل بی جوردون» که می خواهد جانشین پدر قهرمان اش، «اپالو کرید»، بشود که در مجموعه فیلم های راکی، رقیب اصلی «راکی» بود. گزارش بهنام ناطقی