نمايشگاه هنر معترض عرب در ميشيگان

01 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از سال 2011 و به دنبال قیامهایی که به بهار عربی معروف شد؛ دیوار خیابان ها، در بسیاری از کشورهای ِ خاورمیانه و شمال آفریقا، به بوم نقاشی ِ هنر کوچه و خیابان تبدیل شده است. و این روزها، نمایشگاه مبتکر ِ معترض، در ديربورن (میشیگان) مجموعه ای از این نقاشی های دیواری را در موزه آمریکاییان عرب تبار به معرض نمایش گذاشته است. به نظر می رسد، برگزار کنندگان نمایشگاه، علاوه بر نمایش وجه اعتراضی هنر، در جستجوی راهی برای پی بردن به اثر فن آوری دیجیتال بر تغییر شیوه های نشر اطلاعات و تعمیم ایده های منع شده هستند.