می‌دانستید مردان بیش از زنان به اینترنت وابسته‌اند؟

12 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در بسیاری از نقاط جهان مردان بیشتر از زنان به اینترنت وابسته هستند و طبق گزارش آی تی یو «اتحادیه بین المللی مخابرات» در آفریقا این شکاف جنسیتی افزایش یافته است.