دانشمندان ایالت ویسکانسن آمریکا راز خوشبختی ‌گاوها را کشف کردند

26 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران ايالت ويسکانسن در آمريکا به تازگی موفق شدند رمز خوشبختی گاوها را در يابند. به باور آنها گاوهای خوشحال شير بيشتری توليد می کنند.