عاقبت فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ برای لغو ویزا بعد از رای دادگاه تجدیدنظر چه می شود

22 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قضات فدرال دادگاه استیناف مامور رسیدگی به درخواست وزارت دادگستری این کشور برای ابقای فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ در مورد منع موقت ورود اتباع ۷ کشور عمدتاً مسلمان نشین از جمله ایران به آمریکا رای به ابقای این فرمان نداد و به احتمال قوی پرونده برای تصمیم نهائی به دیوان عالی دادگستری ارجاع خواهد شد.