کارشناسان، دولتی شدن اقتصاد را عامل فساد مالی گسترده در ایران می دانند

19 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای اداری استان اصفهان گفت یک عده افراد کوته فکر وجود دارند که مردم را در شرایط سختی قرار دادند و دولتمردان را دچار چالش کرده‌اند، این عده به دنبال زدن جیب مردم و غارت اموال ملی هستند.