گزارش جدید سازمان شفافیت بین المللی درباره فساد در کشورها

06 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان شفافیت بین المللی امروز چهارشنبه تازه ترین گزارش سالانه اش را درباره شاخص فساد در سال ۲۰۱۶ در بخش دولتی کشور های جهان منتشر کرد. بنا به این گزارش ۷۰ درصد کشور‌ها یعنی چیزی حدود دو سوم از کشور‌های جهان از نظر شاخص فساد مالی از رتبه متوسط جهانی که نمره ۴۳ است پائین ترند. گزارش افشار سیگارچی