ویدئوی صف واکسن در بیمارستان نیکان جنجالی شد؛ صداوسیما می‌گوید چین برای اتباعش واکسن فرستاده

08 اردیبهشت 1400