وزیر بهداشت آمریکا واکنش تایوان به کرونا را ستایش کرد

21 مرداد 1399