صخره های مرجانی در خطرند

08 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سلامت و حیات صخره های مرجانی جهان که کف برخی دریاهای کم ژرفای گرمسیری را می‌پوشانند در معرض خطر قرار گرفته است. این خطر گرمایش زمین و در نتیجه گرم و اسیدی شدن آب اقیانوس ها ناشی شده است. دانشمندان هشدار می‌دهند که این صخره های مرجانی زمان کافی برای بهبود و احیا ندارند.