کپی رایت یا حق مالکیت برای چه بوجود آمده است؟

28 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شاید شما هم شنیده باشید که هنرمند و یا صاحب اثری ادبی در باره سوءاستفاده از اثرش توسط فردی دیگر به دادگاهی شکایت کرده باشد. برای آگاهی از حق مالکیت یا کپی رایت و اهمیت آن، حسن سربخشیان گزارشی را آماده کرده است که در برنامه سی و ششم دریچه می بینید.