استفاده از چاپگر سه‌بعدی برای تولید سیستم های مبدل حرارتی

02 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

چاپگر سه بعدی یکی از فناوری های نوینی است که در تولیدات صنعتی جای خود را باز کرده است و پژوهشگران تلاش می کنند راه های مبتکرانه ای را برای استفاده از این فناوری بیابند. دانشمندان دانشگاه مریلند از چاپگر سه بعدی برای کاهش زمان تولید سیستم های مبدل حرارتی استفاده می کنند.