رباتی که با دیدن ویديو یاد می‌گیرد و کار انجام می‌دهد

26 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ربات‌هایی که می‌توانند کارهای مختلفی را انجام دهند پدیده جدیدی نیستند. ربات می‌تواند با دریافت دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده ای این کارها را انجام دهد. ولی رباتی که با دیدن ویديو یاد می‌گیرد و کار انجام می‌دهد پدیده نوینی است که پژوهشگران دانشگاه مریلند ایالات متحده مشغول به توسعه آن هستند.