نمایشگاه آثار گرافیک مهدی سعیدی در گالری آلکس واشنگتن

13 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گالری آلکس در واشنگتن دی سی‌، پایتخت آمریکا پذیرای آثار گرافیک مهدی سعیدی، چهره بین المللی گرافیک ایران است. این نمایشگاه به همت موسسه غیر انتفاعی آفتاب با نام از خط تا خط و با هدف فراهم کردن زمینه دیدارِ هنردوستان آمریکایی با کارهای هنرمندان ایرانی‌ است.گزارش شپول عباسی